.01

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT


Enric Iglesias Fàbregas i Gemma Gutiérrez Calles (d'ara en endavant OMPLE BUITS) estableix a la seva Política de Privacitat les condicions i termes en relació amb la normativa vigent en materia de protecció de dades de caràcter personal per assegurar el bon ús i la confidencialitat en el tractament de les seves dades de caràcter personal.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o de criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent en cada moment. És per això que OMPLE BUITS es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

Els agraïm el seu interès i esperem que gaudeixi visitant-nos.


CONFIDENCIALITAT


Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial pel personal de OMPLE BUITS que gestioni aquesta informació.

OMPLE BUITS no revelarà la informació personal que vostè proporcioni en aquest lloc web a tercers, excepte quan sigui necessari per la prestació del servei contractat o en aquells casos en què la revelació sigui exigida per la legislació vigent, per ordre judicial, o per una autoritat competent governamental o d'una altra índole.

OMPLE BUITS es compromet a protegir la intimitat dels seus clients i usuaris del seu lloc web. En aquesta Declaració es descriu la seva política en el que fa referència a la recopilació i l'ús d'informació en aquest lloc web.

En aquest lloc Web existeixen enllaços a altres llocs Web, però tingui en compte que aquesta Política de Privacitat només és aplicable a http://www.omplebuits.com, no als llocs mantinguts per altres empreses o organitzacions amb els que http://www.omplebuits.com tingui enllaços, ni als continguts publicats a les seves pàgines.


INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES


S'informa als Usuaris del lloc web, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades continguts en el present lloc web tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents llocs web, relatius a serveis prestats per OMPLE BUITS, vostè accepta la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en arxius de dades de caràcter personal.


INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS Y AMB QUINA FINALITAT


Per la simple visita a la web, els Usuaris no faciliten cap informació personal ni queden obligats a facilitar-la.

OMPLE BUITS es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per les finalitats indicades.

OMPLE BUITS presumeix que les dades han estat introduïdes per l'usuari o per una persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Aquesta informació mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per la prestació del servei.

El fet d'introduir les dades en el formulari de contacte implica acceptar la present política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions de la mateixa i que es compromet al seu complet compliment durant la navegació i participació a la web.


INFORMACIÓ A L'USUARI SOBRE OMPLE BUITS I SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES


En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que:

Tant la pàgina web com els serveis oferts estan gestionats per OMPLE BUITS, titular i responsable de la web.

El responsable de l'arxiu és OMPLE BUITS (Enric Iglesias Fàbregas i Gemma Gutiérrez Calles), amb NIF 38824794N i 45487688J respectivament i domicili social al Carrer Bailèn, 73 escala C, 3r 1a - 08224 Terrassa (Barcelona) - Espanya.

OMPLE BUITS garanteix la confidencialitat de totes les dades facilitades pels seus usuaris. A més a més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s'efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua o manipulació de les dades.

D'acord amb la legislació vigent, tots els usuaris de OMPLE BUITS tenen el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. A més a més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desig de no rebre cap tipus de publicitat. Per exercir aquest dret pot enviar un correu postal a OMPLE BUITS, Carrer Bailèn, 73 escala C, 3r 1a - 08224 Terrassa (Barcelona) - Espanya, amb firma i fotocòpia del DNI. O enviar un correu electrònic a: disseny.espais@omplebuits.com.

OMPLE BUITS posa a disposició dels Usuaris el telèfon +34 93 148 82 83 per qualsevol dubte, consulta o informació.


RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT


Tant l'accés al lloc web com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en el mateix, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges i continguts a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran completament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats pels que estan concebuts. OMPLE BUITS no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuari o tercers.


INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS


OMPLE BUITS no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles 'links' o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i OMPLE BUITS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de OMPLE BUITS, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de OMPLE BUITS, com en accedir a la informació d'altres webs des de la web de OMPLE BUITS.