VOLS MÉS INFORMACIÓ?

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

.01

CÈDULA D'HABITABILITAT

Caduca als 15 anys, és obligatòria per a tots els habitatges, i es necessita per a llogar i vendre un habitatge i perquè les companyies d'aigua, gas, electricitat i telecomunicacions facin el subministrament als habitatges.

Què és una cèdula d'habitabilitat?La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent (Decret141/2012).


Qui pot sol•licitar la cèdula?La pot sol•licitar el propietari de l'habitatge, l'administrador o un representant autoritzat.


Per què serveix?

· Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors.

· Donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis

La cèdula d'habitabilitat té una vigència de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol•licitar-ne una de nova.


Què s’ha de fer per demanar la cèdula d’habitabilitat?Cal contractar un tècnic competent (arquitecte tècnic o aparellador) qui revisarà l’habitatge i emetrà; el corresponent certificat d’habitabilitat, visat pel seu col•legi.

Per contactar amb un arquitecte tècnic, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us farem un pressupost sense cap compromís.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES